TA 8 Ålesund bakgrunn

Reaslisering: 2010. Hovedsammarbeidspartner: Kunstmuseet Kube

BAKGRUNN

Jeg har i mange år arbeidet med prosjektrekken Temporær arkitektur, en form for “sight spesific” kunst eller town-art. Prosjektene har tatt fatt i bystrukturen, en slags “kunstnerisk byplanlegging” ytret som elementer i byrommet, gjerne med kommenterende installasjoner i gallerirommet. Jeg har gjennomført denne type prosjekter i Bergen, Førde, Haugesund, Kristiansand, Sandnes, Sarpsborg og Trondheim.

Prosjektet tar sikte på å kunne involvere mange samarbeidspartnere for realiseringen, og mange Ålesundere når det hele er realisert.

komb1

ANALYSE

Etter bybrannen fikk Ålesund internasjonal hjelp for sin gjennoppbygging og ble på denne måten en slags verdensby.

Den tids byplanleggere ble utfordret i sitt ønske om en regjerlig byplan i møte med en uregjerlig topografi. En kan tydlig se hvordan en har “bakt inn” knauser og knatter i kvartalssturkturen. Ser en på kart som viser landskapet før byen kom er det lett å se hvordan byen måtte organiseres. “Korsen” var et slikt eksempel på hvordan ferdselsårer og gateløp var resultat av hvordan en naturlig ville bevege seg i det topografiske landskapet.

De utfordringer som lå i topografien og den tids begrensede mulighet til bearbeidelse av denne, fremtvang et byarkitektornisk språk som gav et følsomt og spenningsfullt møte mellom natur og kultur.

Senere gav ny teknologi og bedret økonomi muligheten til å endre landskapet, og noe av den fine balansen mellom naturlandskap og bylandskap gikk tapt. Et av de viktigste elementene som på denne måten gikk tapt var den sentrale landskapsprofilen som danner bakgrunnen for brosundet. Før en fjernet Rønneberghaugen var det lett å oppleve hvordan de to topografiske landhøydene fra øst og vest sammen skapte brosundet – likt to hender som nesten møtes i en berøring.


 


 
%d bloggere liker dette: